در شرکت مهندسی نواندیش سیستم صباح، با نگاهی نوآورانه و چالش‌برانگیزانه به فناوری‌های حاضر، به دنبال دستیابی به راه‌حل‌های بهینه، مطمئن و جذاب برای شما هستیم.
در سفر توسعه فناوری و نوآوری، هر ایده برای ما، یک آغاز جدید است….

پیش به سوی آینده‌ای زیباتر

شرکت مهندسی نواندیش سیستم صباح


توسعه فناوری برای پیاده‌سازی راهکارهای نوآورانه،‌مهمترین رسالت ماست

همراهان ما

ما نوآوری را در فعالیت‌های زیر جاری می‌کنیم

مشاوره ایمنی در معماری

طراحی و اجرای سیستم‌های اگزاست فن

ساخت بوسترپمپ های آتش نشانی

طراحی و اجرای سیستم های اعلام حریق

طراحی و اجرای سیستم های اطفای حریق فومی

شبیه سازی رفتار دود و آتش

تامین تجهیزات ایمنی

طراحی و اجرای سیستم های اطفای حریق آبی

طراحی و اجرای سیستم های اطفای حریق گازی