طراحی و اجاری سیستم های اطفای حریق

سیستم‌های اطفای حریق به عنوان یکی از پایه‌های امنیتی حیاتی در محیط‌های صنعتی، تجاری، و اجتماعی تلقی می‌شوند. این سیستم‌ها، با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، در جلوگیری از گسترش حریق، حفاظت از افراد و دارایی‌ها، و کاهش خسارات بهبودیافته‌اند.

یکی از مزایای بارز سیستم‌های اطفای حریق، سرعت و کارایی در واکنش به حوادث آتش‌سوزی است. این سیستم‌ها توانمند به‌کارگیری تکنولوژی‌های حسگری برای تشخیص حرارت یا دود و سپس به‌صورت خودکار به اعمال اطفای حریق پرداخته و اطلاعات مربوط به مراکز کنترل ارسال می‌کنند. این عملکرد فوری سرعت اجرای تدابیر اطفایی را افزایش می‌دهد و در نتیجه، زمان پاسخگویی به حوادث را به حداقل ممکن می‌رساند

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک بدون دخالت انسان به وسیله تجهیزات اتوماتیک به گونه‌ای عمل می‌کند که با فعال شدن سیستم اعلام حریق به صورت خودکار فعال می‌شود و از پیشرفت و آسیب آتش جلوگیری کرده و در نهایت موجب اطفا حریق می شود.

کارشناسان در تلاشند تا با استفاده از استانداردهای بین المللی  NFPA، BS و ضوابط طراحی آتش نشانی، به طراحی درست و اصولی سیستم اطفا حریق کارخانه شما  بپردازد. طراحی سیستم اطفاء حریق به طور کلی شامل موارد زیر می شود:

 • تشخیص نوع خطر
 • بررسی ساختمان و کاربری آن
 • تعیین و انتخاب نوع سیستم اطفا حریق
 • طراحی دستی و یا نرم‌افزاری بر مبنای اطلاعات موجود
 • تعیین لیست تجهیزات مورد نیاز پروژه BOM‌ (Bills Of Material)
 • اجرای پروژه و تهیه نقشه ازبیلت و جانمایی تجهیزات با ذکر نکات مهم

اجزای سیستم‌ اطفا‌ء حریق‌ آبی

به طور کلی تجهیزات اطفا حریق با توجه به نوع سیستم اطفا تعریف می‌گردد. در سیستم اطفا آبی تجهیزات شامل موارد ذیل می‌شود:

 1. اسپرسنکلرها
 2. شیرها و اتصالات آتش‌نشانی
 3. پمپ‌های آتش‌نشانی
 4. فایرباکس آتش‌نشانی
 5. نازل‌های مورد استفاده در سیستم اطفا آبی
 6. زنگ‌های هشدار آتش‌نشانی
 7. کپسول‌های آتش‌نشانی

متخصصان ما در گروه ایمنی شرکت مهندسی نواندیش سیستم صباح، با تسلط کامل بر مفاد آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، سیستم‌های مورد نیاز کارفرمایان را طراحی کرده و در کمترین فرصت نصب می‌کنند.